Var ska hushållsavfallet kastas? Ange avfall här
och få svar direkt!

Sorteringsguiden

En del avfall passar inte i den vanliga soppåsen. Några saker är  farliga för naturen, medan andra  kan vara till nytta på andra ställen.

Här visar vi hur skräp skall sorteras!